Etikettarkiv: studieförbundet vuxenskolan

Installera med mera

Hej! I studiecirklarna Installera med mera går vi igenom om hur datorn fungerar, installerar och avinstallerar program, felsökning och hur man rättar till fel som kan uppstå med dator och program samt en del om datasäkerhet. Oavsett om du vill delta på vårens cirklar eller inte kan du ha nytta av denna bok som alldeles nyligen blev tillgänglig på internet:
www.kjell.com/fraga-kjell/hur-funkar-det/dator/introduktion-till-datorn.
Fredagsmyshälsningar
Fredrik

Hoppas vi ses!
Installera med mera 1, cirkelstart 2012-02-23 Klicka för mer information och anmälan
Installera med mera 2, cirkelstart 2012-02-20 Klicka för mer information och anmälan
Installera med mera 2, cirkelstart 2012-05-14 Klicka för mer information och anmälan

55+ på nätet – Ett folkbildningsprojekt på Studieförbundet Vuxenskolan

Hej! Sedan början på året har vi på Studieförbundet Vuxenskolan Kungsholmen-Norrmalm ansvarat för ett pilotprojekt inom Folkbildningsrådets FlexLär 2011 som heter 55+ på nätet. Vårt syfte med projektet är att prova nya metoder genom så kallad ”Blended learning” där möten och stöd även kan ske via nätet. Genom att kombinera möten i kurslokal och på nätet hoppas vi få fram det som kan verka kompletterande. Möjligheten riktar sig till dem som deltar eller har deltagit i studiecirklar om internet och e-post under 2011.

Smakprov och digital fika
På den internetbaserade mötesplatsen finns filmer och interaktiva kursdelar att prova som handlar om datoranvändning. Det finns även ett fikarum med kommunikationsmöjlighet genom chatt och forum, humoristiska filmer, musik, spel, promenadfilmer, ergonomiska övningar samt avslappningsövningar till musik.

Moodle
Till den nätbaserade mötesplatsen på internetutbildning.se används lärplattformen Moodle som är baserad på öppen källkod.

Muntliga och skriftliga utvärderingar säger mycket
Resultatet av utvärderingarna visar bland annat att deltagarna är positiva till möjligheten till att använda internet till lär och mötesmöjligheter och att det finns ett tydligt intresse för halvdistansstudiecirklar.

Några reflektioner
Digitala läromedel kan innebära tillgänglighet dygnet runt via internet och fler sinnen kan användas i jämförelse med papper. En reducerad pappersanvändning samt färre antal resor till och från kurslokal kan vara miljövänligt.
En möjlighet för deltagare att kommunicera även mellan sammankomster samt att repetera vad som ingår i cirkeln.
Att använda system som bygger på öppen källkod som Moodle eller andra kostnadsfria mötesplatser som Facebook, Google+ och liknande kan innebära att ekonomiska medel för utveckling framförallt handlar om vad som skapas i systemen.
Vid tangentbordet
Fredrik Pedersen-Dambo, Projektledare för 55+ på nätet och cirkelledare

41 studiecirklar!

Hej! Igår var det en trivsam avslutning på terminens sista studiecirkel. Den period jag har nu fram till den fullbokade hösten med många studiecirklar, fler än jag någonsin haft, innebär mycket ledighet och flexibilitet. Det kommer bli en del jobb under det långa och sköna ”sommarlovet” men inte alls lika mycket som under terminerna. Om allt blir som jag vill kommer en del av sommartiden användas till att skriva färdigt den bok som jag påbörjat skriva, ta tag i min uppsats som är en slutuppgift i ett magister/masterprogram som handlar om it och pedagogik samt att arbeta med utvecklingsprojekt till min firma. Jag räknade nyss igenom hur många studiecirklar som jag varit ledare för de senaste åren och blev överraskad över att det var så många som 41 stycken! Varje termin innebär möten med ungefär hundra personer som tar med sig sina erfarenheter och kunskaper i den gruppdynamik som sker i en cirkel där vi arbetar tillsammans. :)!

Det livslånga lärandet 
Jag tror att det obligatoriska skolväsendet som just nu debatteras flitigt i media skulle vinna mycket på att diskutera studiecirkelformen där så många deltar frivilligt och är beredda att betala en slant för det, här finns ett blogginlägg med koppling till det samt länkar till statistik som handlar om folkbildningen och cirklar: http://studiecirkelblogg.se/folkbildning/larande-i-cirkel/. Jag hade en lärartjänst som it-pedagog för några grundskolor i nästan tio år och jag tyckte att det var för lite fokus på elever, lärprocesser och skolutveckling. Lärlust är avsevärt bättre än lärtvång oavsett ämnesområde och ålder!
Vad ska du göra i sommar? Planerar du att delta i en studiecirkel under hösten?

Fotopromenad

Hej! I de studiecirklar jag leder i Södertälje har vi tillgång till kameror. I datasalen var det inte kul att sitta i när det var soligt och varmt ute så vi fattade ett beslut i tre studiecirklar att gå på fotopromenad. Motiven handlade om skog, hav, blommor, byggnader, statyer och fordon. Efter den soliga fotopromenaden blev det även arbete i datasal med bilderna som användes till bildspel och utskrifter. Att föra över bilder från kamera och mobiltelefon kan vara lite krångligt om man inte gjort det tidigare, här finns en beskrivning om hur man gör: Hämta från kameran, Microsoft
Brukar du fotografera?

Sociala medier och samhällsutveckling

Hej! Det händer mycket via internet som handlar om sociala medier, teknik, produkter och tjänster, en del av det kan du se här nedanför. Uppräkningen började i den sekund du tog del av detta inlägg och börjar om nästa gång du besöker sidan. Mycket av det som visas i nedanstående lista är relativt nytt och har endast funnits i få år men ändå har genomslagskraften varit enorm och samhällsförändrade. Många är inkluderade i den utveckling som pågår men det finns också ett utanförskap som brukar nämnas den digitala klyftan. Att vara med om att krympa den digitala klyftan genom att vara cirkelledare i hos Studieförbundet Vuxenskolan upplever jag som meningsfullt och viktigt. Det känns som en stor förmån att vara med när deltagare lär sig hantera datorn, skriver sitt första e-postmeddelande, chattar för första gången och tar del av internets möjligheter. Det viktiga är personerna, datorn och det som hör till den är bara verktygen för möjligheterna.
Vad säger du om den samhällsutveckling som pågår, en utveckling som jag tror ingen kunde ha förutspått för ett tiotal år sedan? Vad händer de närmaste tio åren? Ha en riktigt skön och solig lördag! Hälsningar Fredrik

Tips på inlägg och kommentarer i studiecirkelbloggen
Sociala teknikanvändare hörs och syns

Lärande i cirkel

I en lärtrappa finns steg som aldrig tar slut

Hej! För ett par veckor sedan startade terminens studiecirklar om datoranvändning. Det innebar många möten med dem jag aldrig mött förut och att återse en del av dem som gått i föregående terminers cirklar. Att mötas i en cirkel tycker jag är suveränt! Det finns ett fokus i vad som är inriktningen men det viktigaste är personerna som deltar, deras erfarenheter och viljan till lärande tillsammans. Vi pratar, vi påverkar, vi gör, vi lär och det bär vi med oss även efter att cirkeln är avslutad. Det som tidigare kanske var svårt att göra blir betydligt enklare, något har hänt och påverkar framtiden och de val som görs i den. Många små steg blir till stora kliv i det livslånga lärandet.

Mer än en kvarts miljon studiecirklar 2010
Statistiken från förra året berättar att antalet studiecirklar i Sverige var nästan 300 000. Att så många frivilligt vill samlas tycker jag säger mycket om lusten till det så kallade livslånga lärandet. Och just det hoppas jag kunna påverka de obligatoriska skolformerna som får deltagare på grund av plikt och inte frivillighet. Vad och varför samlas man, vad skulle hända om de obligatoriska skolformerna blev lika frivilliga som studiecirklar? Hur skulle det påverka organisationens sätt att arbeta? Vad säger du?

Översättning öppnar kommunikationsdörren

Hej! I cirklar är det mycket kommunikation men den som sker via nätet kan ibland innebära svårighet att förstå varandra på grund av att inte tala samma språk. Försök som har pågått i flera år är att bryta språkbarriärer med en telefon som ska kunna översätta samtal direkt när de sker. Och vilken grej om telefonen blir tillräckligt bra! En möjlighet att kunna prata med en kines, ryss eller fransman utan att kunna språket! Om det blir så får framtiden utvisa men jag har tron att det blir något avsevärt bättre än dagens språkverktyg som även kommer leda till fler kommunikationsprodukter som inte ens är påtänkta idag. Här är ett exempel om vad som sker när det gäller mobiltelefoner (artikeln är på engelska):
A new look for Google Translate for Android.
Här finns en översättningstjänst för text som även kan bli uppläst, prova gärna och berätta vad du tycker i bloggen:
En hälsning från mig till dig på svenska och engelska.

Se sitt eget lärande

Hej! Efter årsskiftet ser det ut som jag kommer leda ungefär femton studiecirklar som startar från och med februari. Jag har avsatt mycket tid till förarbete och funderar på något som jag tror kan vara bra att diskutera än mer i cirklarna och det handlar om lärande. Och med det menar jag samtal om lärande, hur det personliga lärandet fungerar, vad som sker i en grupp och den dialog som är möjlig. Ett beslut att göra något, tid till det och helst möjligheten att göra ofta för att kunna omfatta repetition och lite nytt varje gång kan leda till känslan att gå i en lärande och förståelsetrappa utan slut. Att ha tillgång till en dator, det verktyg som används i cirklarna, är viktigt men än viktigare är att använda den, både i cirklar men även mellan sammankomster. Och lärande, det sker väl oftast när förståelsen ökar, då det som tidigare upplevdes som svårt blir lättare att göra? På vilket trappsteg står du på efter en studiecirkel, vilka framsteg har skett? Vad tror du om lärandet, vad ser du?