Etikettarkiv: flexlär

55+ på nätet – Ett folkbildningsprojekt på Studieförbundet Vuxenskolan

Hej! Sedan början på året har vi på Studieförbundet Vuxenskolan Kungsholmen-Norrmalm ansvarat för ett pilotprojekt inom Folkbildningsrådets FlexLär 2011 som heter 55+ på nätet. Vårt syfte med projektet är att prova nya metoder genom så kallad ”Blended learning” där möten och stöd även kan ske via nätet. Genom att kombinera möten i kurslokal och på nätet hoppas vi få fram det som kan verka kompletterande. Möjligheten riktar sig till dem som deltar eller har deltagit i studiecirklar om internet och e-post under 2011.

Smakprov och digital fika
På den internetbaserade mötesplatsen finns filmer och interaktiva kursdelar att prova som handlar om datoranvändning. Det finns även ett fikarum med kommunikationsmöjlighet genom chatt och forum, humoristiska filmer, musik, spel, promenadfilmer, ergonomiska övningar samt avslappningsövningar till musik.

Moodle
Till den nätbaserade mötesplatsen på internetutbildning.se används lärplattformen Moodle som är baserad på öppen källkod.

Muntliga och skriftliga utvärderingar säger mycket
Resultatet av utvärderingarna visar bland annat att deltagarna är positiva till möjligheten till att använda internet till lär och mötesmöjligheter och att det finns ett tydligt intresse för halvdistansstudiecirklar.

Några reflektioner
Digitala läromedel kan innebära tillgänglighet dygnet runt via internet och fler sinnen kan användas i jämförelse med papper. En reducerad pappersanvändning samt färre antal resor till och från kurslokal kan vara miljövänligt.
En möjlighet för deltagare att kommunicera även mellan sammankomster samt att repetera vad som ingår i cirkeln.
Att använda system som bygger på öppen källkod som Moodle eller andra kostnadsfria mötesplatser som Facebook, Google+ och liknande kan innebära att ekonomiska medel för utveckling framförallt handlar om vad som skapas i systemen.
Vid tangentbordet
Fredrik Pedersen-Dambo, Projektledare för 55+ på nätet och cirkelledare