månadsarkiv: juli 2014

OpenOffice

Hej! Det kostnadsfria programpaketet OpenOffice används av miljontals personer. I programpaketet finns Writer, Impress, och Calc som alternativ till betalprogrammen Word, PowerPoint och Excel. Kostnadsfria program som OpenOffice ingår i benämningen Öppen källkod och har utvecklats av många till många, något jag tolkar som vackra gemensamma folkbildningssträvanden. Något mer som jag tycker är vackert är Mozillas manifest där detta nämns under punkt sju: ”Fri och öppen programvara främjar utvecklingen av Internet som en allmän resurs”. Jag hoppas att öppen programvara kommer användas allt mer i skolor, bibliotek och studieförbund. Ett första steg är att de finns installerade på datorer så att de lätt kan användas som alternativ till betalprogram.

Länkar
Wikipedia om OpenOffice: http://sv.wikipedia.org/wiki/Openoffice.org
Läs mer och hämta programpaketet: www.openoffice.org/sv/